Webbplatsen har flyttat!

Tillväxtverket stödjer myndigheter, departement, länsstyrelser och kommuner i arbetet med att förenkla för företag. I det arbetet utgår vi från företagens behov och bistår med kunskap, nätverk, utbildning, rådgivning och verktyg. Mer information om våra insatser och hur vi kan hjälpa till hittar du på Tillväxtverkets webbplats.

Förslagssidorna har flyttat till verksamt.se. För många företagare är verksamt.se redan en naturlig kanal och därför ska förslagssidorna vara där. I samband med flytten byter förslagssidorna form. Företagare kommer i framtiden att kunna lämna förslag och tycka till utifrån teman.

Invoice.se tror starkt på vår företagskultur som bygger på att deras dörr alltid står öppen för sina nuvarande och blivande kunder och partners. Alla har rätt till en personlig kontaktperson och de är alltid nåbara.

Morekontor.se Vi har jobbat med inredning i 15 år. Morekontor.se har erbjudit kontorsmöbler på nätet sedan 2004. Den största delen av vårt sortiment kommer direkt från Italien, utan mellanhänder!Företagare i olika miljöer.

Förenklingsresan för tillväxt och export besökte Norrmejerier i Burträsk

Vad behövs för att skapa tillväxt och export i livsmedelsindustrin? Vad kan myndigheterna göra för att hjälpa till? Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför Förenklingsresan för att få svar på sådana frågor och det första besöket ägde rum den 27 oktober hos Norrmejerier i Burträsk.

Ett samlat stöd till regelgivare

Sedan 1 januari 2015 är Regelrådet ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. En förändring som möjliggör ett samlat arbete för att förenkla för företag och en mer kraftfull stödjande verksamhet för regelgivare.

Välkommen till nya Regelräknaren!

Regelräknaren är ett beräkningsverktyg som kan användas för att beräkna företagens kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Så kan vi hjälpa dig som ska göra en konsekvens- utredning!

Här hittar du information om utbildning och annat stöd som vi erbjuder som ska göra en konsekvensutredning.

Lagar och regler problem för företag som vill växa


Lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren för tillväxten i de små och medelstora företagen. Bland de företag som vill växa är det ännu fler som anser att regler är ett stort tillväxthinder. Vi ser också att bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer.

Välbesökt konferens i Umeå!

Pernilla Enebring, Tillväxtverket, i samtal i Tillväxtverkets monter

I slutet av maj samlades Sveriges kommunala näringslivs-tjänstemän vid en årskonferens. Vi deltog och berättade om vilket stöd Tillväxtverket kan erbjuda kommunerna i deras förenklingsarbete.