Enklare regler för företag

Att vara företagare

Idag är det många som drömmer om att starta ett eget företag. Man föds inte till en företagare utan det handlar mer om att ha ett starkt intresse och att ha en vilja att driva och utveckla en verksamhet. Nyckelordet är ofta entrepenörskap. Att brinna för det man gör. Man brukar beskriva en entrepenör som en person som ser möjligheter före hinder. Det är en person som är både kreativ och modig. Många gånger är entreprenörer  riskbenägna, det finns forskning som visar på det. Dock betyder det inte att de är dumdristiga. De är istället medvetna om sina satsningar samt att de vet vad det finns för risker. Som entrepenör är det bra att vara målinriktad men samtidigt även vara prestigelös och man bör även kunna ändra på felaktiga beslut.  

Olika former av företag 

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Allt handlar om vad du ska arbeta med och vad det finns för förutsättningar. Ska du vara själv eller är ni flera som ska starta tillsammans?

De vanligaste formerna av företag är enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Enskild näringsverksamhet är bra för den som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital. men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor.

Ett handelsbolag kräver minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Det finns inte något krav på satsat kapital. Här är delägarna personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. 

 

Starta eget företag

 

Det finns många fördelar med att starta ett eget företag. Du är din egen chef. Du får jobba med det som intresserar dig och du kan själv bestämma dina arbetstider. Att ha ett eget företag är även utvecklande och stimulerande. Sedan är det inte så svårt att starta eget heller. Du får ett omväxlande jobb, samt att din stora dröm kan bli verklighet. 


Morekontor säljer kontorsstolar för ergonomiska kontor.