Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Man och kvinna på ett kontor som jobbar tillsammans.

Foto: Maskot

Ett effektivt och enkelt näringsliv

Tillväxtverket samordnar och stöttar departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner i arbetet med att förenkla för företag. I det arbetet utgår vi från företagens behov och bistår med kunskap, nätverk, utbildningar, rådgivning och verktyg.

Utmaningar för Sverige

Regler är ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag. Och knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer.

Utmaningar för Sverige

Insatser

Vi arbetar med att driva på och underlätta förenklingsarbetet, så att företagen märker skillnad i sin vardag. Insatserna syftar till att skapa ett enkelt och effektivt näringsliv.

Insatser

Målbild

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Målbild

Kunskap och verktyg

En stor del av vårt arbete resulterar i publikationer eller verktyg. Syftet är att bidra med kunskap i form av fakta, metoder, arbetssätt och upplevelser.

Kunskap och verktyg

Nätverk och mötesplatser

Vi koordinerar ett antal nätverk och mötesplatser för myndigheter som arbetar med att förenkla för företag och andra som är intresserade av frågan. Här hittar du aktuella nätverk.

Nätverk

Utbildning och rådgivning

Tillväxtverket stödjer myndigheter, departement och kommittéer i konsekvensutredningsarbetet genom utbildning och rådgivning. Här hittar du information om aktuella utbildningar.

Utbildning och rådgivning

Senast ändrad
29 februari 2016 16:32

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket