Statistiska undersökningar skapar irritation

Torbjörn Hahlin driver Dorotea Mekaniska AB. "Anpassa reglerna efter storleken på företaget som ska följa dem" menar Torbjörn som också anser att myndigheter borde bli bättre på att samordna informationsinhämtandet vid statistiska undersökningar i stället för att belasta företagen med det.

Senast uppdaterad

20 december 2011

Innehålls­ansvarig
Webbredaktionen
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sök

Mest lästa förslag

Proxy error: 206

Message: Could not get page